Stöd för nationalpark!

Bo Dockered;”Statens skogar kan lösa striden i skogen” (7 april i Altinget Miljö och energi) Bo Dockered (tidigare styrelseordförande i Sveaskog) vill att södra Sveriges ekoparker bör utvecklas mot nationalparker. En debatt pågår i tidningen Barometern-OT angående Hornsö ekopark. Stranda naturskyddsförening skrev under en debattartikeln av naturskribenten Per Jiborn som argumenterade för att göra om […]

Läs mer