Program våren 2020

Aktiviteter och programpunkter under våren 2020 är ännu inte helt fastslagna med datum. Vi ber att få återkomma med detta. Datum och plats för årsmötet är dock bestämt enl. nedan.

28 mars – Årsmöte
Årsmötet kommer i skrivande stund (200321) att hållas lördagen den 28 mars i Mönsterås bibliotek kl 1330. För dom som vill finns möjlighet att närvara via distans på dator.

Nya aktiviteter kommer att annonseras i Kommunkollen, på vår hemsida, Facebooksidan och genom epost.

Kontakt och anmälan: strandanatur@gmail.com eller 073 086 66 08 (sms)
https://stranda.naturskyddsforeningen.se/