Hållbarhetsveckan 19-25 sept -22

Affich Hållbarhetsveckan 2022

Mönsterås kommun arrangerar Hållbarhetsveckan mellan den 19 och 25 sept. Temat i år (2022) är Vatten. Stranda naturskyddsförening är en av arrangörerna och ordnar en föreläsning om Smålands landskapsdjur uttern i Mönsterås bibliotek söndagen den 25 sept kl 1600 (fri entre). Mer om Hållbarhetsveckan och alla arrangemang finns på kommunens hemsida.

Läs mer

Föreläsning om uttern 25 sept!

Strandakretsen ordnar bildvisning och föreläsning om Smålands landskapsdjur uttern. Plats: Mönsterås bibliotek (Skogsdungen). Tid: Söndagen den 25 sept. kl 1600 (ca 1,5 tim). Föreläsare och expert på ämnet är Börje Gunnevik, Vetlanda som är mångårig inventerare och anlitad expert av myndigheter. Alla välkomna. Fri éntre.  

Läs mer

Trevlig utflykt vid Sandbäckshult och Kvarnholmen

Foto med deltagare i naturvandringen den 5 juni 2022.

Stranda naturs utflykt till det blivande naturreservatet vid Sandbäckshult blev en solig och sommarvarm historia. Lite stenigt i början av leden men sedan visade sig Alsterån och den fina blandskogen sig från den bästa sidan. Ett tiotal deltagare var vi som sedan fikade vid ”Näset” och gick sedan vidare över dom båda gamla järnvägsbroarna. Fortsatte […]

Läs mer

Naturvandring den 5 juni!

Stranda natur gör en naturvandring i det blivande naturreservatet vid Sandbäckshult söndagen den 5 juni. Vi samlas kl 10 vid torget i Blomstermåla. Det finns parkering på torget men även på andra sidan vägen vid Folkets hus. Vi åker sedan gemensamt till Sandbäckshult och ”dubbelbroarna”. Vi går sedan längs med ån och Mönsteråsleden där det […]

Läs mer

Möte med Kommunen

Foto på fin tallskog och blåbärsris.

Stranda naturskyddsförening har träffat Mönsterås kommuns ”skogsgrupp”. Den grupp av tjänstemän och politiker som är rådgivande när det gäller skötsel av den kommunägda skogen. Det var ett bra möte där Stranda natur argumenterade om värdet av naturhänsyn, biologisk mångfald och friluftsliv. Det var olika uppfattningar i mycket och kunskapen kring dessa frågor upplevdes som liten […]

Läs mer

Klädbytardag den 8-9 april!

Välkommen att byta kläder på biblioteket i Mönsterås den 8-9 april. Inlämning kan göras på fredag den 8 april kl 15-17 och på lördag den 9 april kl 1030-1130. Byte görs sedan kl 12-13 på lördagen. Temat är vår och sommarkläder/skor. Både barn och vuxenkläder. Max 20 plagg/person. Vid inlämning får du motsvarande antal biljetter […]

Läs mer

Per Jiborn föreläste på årsmötet!

Per Jiborn föreläser

Årmötet som hölls den 12 mars gick väldigt bra med delvis ny styrelse och Per Jiborn som föreläste om skogsbruk och om Hornsö ekopark. Per visade hur mycket ”naturvård” skogsbolagen gör i skogsbruket idag och även på hur svårt det är att få uppgifter från vissa skogsbolag om hur mycket och vad som räknas som […]

Läs mer

Årsmöte den 12 mars!

Foto på vattendrag i naturskog

Årsmötet kommer att hållas lördagen den 12 mars kl 13. Plats: Mönsterås bibliotek. Efter mötet kommer naturskribenten och företagaren i ekoturism Per Jiborn att berätta om Hornsö ekopark.  Andra aktiviteter under våren -22 är bl.a. kurs i skogens nyckelarter under mars-månad. En klädbytardag (preliminärt den 9-10 april). Vårprogrammet kommer också att samköras med Oskarshamnsbygdens fågelklubb […]

Läs mer

Studiecirkel om skogen och klimatet

En studiecirkel om ”Skogen, klimatet och allt det andra” kommer att hållas i Mönsterås bibliotek med en första träff den 14 december kl 18.00. Det blir totalt 4 träffar. Det tas inte ut någon avgift. Aina Hagberg är ledare för studiecirkeln. Alla välkomna. Studiecirkeln utgår från studieplanen Skogen, klimatet och allt det andra som tagits […]

Läs mer