Lyckad skogskonferens!

Den 19 och 20 nov hölls en konferens i Högsby om skyddet av naturskog. Arrangör var SNF-Länsförbundet och Skogsgruppen i Oskarshamn. Trots snöoväder kom ett 30-tal deltagare som fick lyssna på experter, Strategier och om aktiviteter för att skydda den biologiska mångfalden i länets skogar. Ett av resultaten från konferensen var att det skickades in […]

Läs mer

Mönsterås kommun svarade på medborgarförslag till sist!

Bild på artikel ur tidningen Barometern om svar på medborgarförslag.

Medborgarförslaget från Stranda naturskyddsförening om ett försiktigare skogsbruk med bl. hyggesfria metoder i den kommunägda skogen blev negativt bemött av kommunen. Det tog två år innan svaret kom och svaret gick ut på att Mönsterås skogsmarker inte passar för kontinuitetsbruk (plockhuggning). Stranda natur tycker att man generaliserar på ett fel sätt i svaret. Det går […]

Läs mer