Skog värd att skydda!

Tillsammans med Jan Brenander från Skogsgruppen, Oskarshamn har Stranda besökt ett skogsområde vid Södra Fagerhult, Norr om Fliseryd, Mönsterås kommun. Området har fina naturvärden som bl.a. lunglav, tallticka och spår efter tretåig hackspett. Genom Skogsgruppen (underavd. av Oskarshamnsbygdens fågelklubb) förs diskussion med Växjö stift för att verka för skydd. Skogen är av blandskogskaraktär och minst […]

Läs mer

Stranda naturskyddsförening ger bidrag!

…till er förening, ert företag eller för dej som privatperson. Har du en ide om ett miljöprojekt eller redan gör åtgärder för biologisk mångfald. Kanske ni vill informera eller sprida kunskap om något inom ramen för hållbar utveckling. I så fall vill vi i Stranda naturskyddsförening komma i kontakt med er. Vi är beredda att […]

Läs mer

Följ med på fladdermussafari!

Den 23 september samlas vi för en spännande vandring i Våneviks gammelskog i skymningen. Anmälan senast 18 september till vaneviksgammelskog@gmail.com eller sms till 070–516 62 88 alt 070–326 58 09. Ange mobilnummer och mailadress i fall vi tvingas ställa in på grund av dåligt fladdermusväder. Med detektorer och lampor ge vi oss ut i mörkret […]

Läs mer

Utflykt till blomsterängen!

Söndagen den 2 juli gör vi en utflykt till Fanketorpsängen. Via Ålem, Ödebo, Häggemåla och Helgesbo kör vi ytterligare ett par km söderut till Fanketorp. Siewar Johansson guidar bland blomstren. Samling vid parkeringen Hamngatan, Mönsterås kl 900.

Läs mer

Hornborgasjön besöktes!

Antalet tranor vid Hornborgasjön pikade den 1 april just precis som ett antal av föreningens medlemmar var på plats. 19700 tranor var noteringen på tavlan vid Trandansen. Gänget på 7 personer besökte också Naturrum Hornborgasjön uppe på östra sidan av sjön. Här var dock mer människor än fåglar men skäggdopping, gråhakedopping och svarthakedopping noterades.

Läs mer

Årsmötet avklarat på Guttorp!

På vårfrudagen den 25 mars gick årsmötet av stapeln ute på Guttorp. Stugan har nyligen delvis målats om invändigt och städats ur. Nya skyltar har också satts upp på friggeboden som visar på olika djur och växter. Foto: Håkan Knutsson

Läs mer

Klädbytardag!

Lördagen den 8 april är det klädbytardag på Storgatan 18 i Mönsterås. Inlämning av kläder kl 8-10. Byten kl 10-14. Rena, fräscha vår och sommarkläder. Max 10 plagg/person.

Läs mer

Årsmöte lördag den 25 mars!

Årsmötet 2017 inleder vi med att vandra till Guttorpsstugan! Vi samlas kl 14 vid parkeringen på Högemålavägen vid kolonilotterna/motionsslingan och går sedan till Guttorpsstugan där dom officiella handlingarna gås igenom. Det bjuds självklart på något gott och värmande. Välkommen!

Läs mer

Nya skyltar på Guttorp!

Foto från Guttorp på Strandamedlemmar som just satt upp skyltar på friggeboden.

Söndagen den 13 nov. var det styrelsemöte på Guttorp och då passade Håkan Johansson, Renate Foks, Birgitta Gullstrand och Jan-Erik Elfwingsson på att montera upp dom nya skyltarna på friggeboden. Skyltarna som är framtagna av Renate beskriver vilka djur och växter man kan se i den svenska naturen. Vid stugan finns det nu också bord med sittbänk […]

Läs mer