Naturvandring

Fin naturvandring söder om Timmernabben den 22 oktober. Vi var 8 personer som njöt av lugnet efter stormen. Ingen sol men ändå härligt väder för vandring utmed stranden och in i skogen. I Norreskog på Strömsrums marker finns en gammal naturskog kvar. I skogen finns rikligt av orkiden knärot och nästan inga spår av modernt […]

Läs mer

Naturnära skogsbruk

Bra föreläsning med Markus Steen från plockhugget i Mönsterås bibliotek den 26 september. 25 personer lyssnade .Den här gången var fokus klimat. Forskning visar att svenska kalhyggen släpper ut lika mycket växthusgaser från marken som hela transportsektorn , 15 miljoner ton per år. Med plockhuggning blir utsläppen nästan försumbara. Att kalhyggena dessutom är helt förödande […]

Läs mer

Biologisk mångfald i trädgården

Den 2 maj bjöd naturskyddsföreningen in till en föreläsning med Olof Persson, kommunekolog i Nybro kommun, om hur man gynnar biologisk mångfald i trädgården. Föreläsningen var väldigt uppskattad och ett 15-tal personer deltog. Se presentationen här!

Läs mer

Uppskattad klädbytardag i Mönsterås

Den 6 maj genomfördes en uppskattad klädbytardag på biblioteket i Mönsterås. 350 plagg lämnades in och 250 fick nya ägare. Resterande plagg lämnades som tidigare år till Shalom. Tack alla som bidrog till en härlig klädbytardag Nästa klädbytardag blir i september vid kommunens hållbarhetsvecka. Sprid gärna ordet och kom med förslag på utveckling. Om du […]

Läs mer

Lyckad skogskonferens!

Den 19 och 20 nov hölls en konferens i Högsby om skyddet av naturskog. Arrangör var SNF-Länsförbundet och Skogsgruppen i Oskarshamn. Trots snöoväder kom ett 30-tal deltagare som fick lyssna på experter, Strategier och om aktiviteter för att skydda den biologiska mångfalden i länets skogar. Ett av resultaten från konferensen var att det skickades in […]

Läs mer

Mönsterås kommun svarade på medborgarförslag till sist!

Bild på artikel ur tidningen Barometern om svar på medborgarförslag.

Medborgarförslaget från Stranda naturskyddsförening om ett försiktigare skogsbruk med bl. hyggesfria metoder i den kommunägda skogen blev negativt bemött av kommunen. Det tog två år innan svaret kom och svaret gick ut på att Mönsterås skogsmarker inte passar för kontinuitetsbruk (plockhuggning). Stranda natur tycker att man generaliserar på ett fel sätt i svaret. Det går […]

Läs mer