Årsmöte den 13 mars!

Foto på vattendrag i naturskog

Mer info hur årsmötet ska hållas, när och var kommer senare. Klart så här långt inför kommande säsong är att programmet med aktiviteter kommer att samköras med Oskarshamnsbygdens fågelklubb. Tider och datum är i skrivande stund inte helt klart. Ganska säkert är att det blir en kurs/studiecirkel i att känna igen rödlistade arter i skogen, […]

Läs mer

Studiecirkel om skogen och klimatet

En studiecirkel om ”Skogen, klimatet och allt det andra” kommer att hållas i Mönsterås bibliotek med en första träff den 14 december kl 18.00. Det blir totalt 4 träffar. Det tas inte ut någon avgift. Aina Hagberg är ledare för studiecirkeln. Alla välkomna. Studiecirkeln utgår från studieplanen Skogen, klimatet och allt det andra som tagits […]

Läs mer

Markus Steen från Plockhugget föreläste

Markus Steen från Plockhugget

Mycket intressant föreläsning som Stranda natur arrangerade hölls onsdagen den 6 okt -21. Markus Steen föreläste om hyggesfritt skogsbruk där naturvärden bibehålls men där ekonomin för skogsägare ändå blir densamma som vid hyggesbruk. Markus Steen med bakgrund från Södra skogsägarna men som nu jobbar som skogsbruksansvarig och rådgivare på Plockhugget berättade för ca 30 st […]

Läs mer

Föreläsning om hyggesfritt skogsbruk!

Foto på naturskog med mestadels tall

Mönsterås bibliotek kl 1830 den 6 okt. Stranda naturskyddsförening ordnar en föreläsning under Mönsterås kommuns ”Hållbarhetsvecka” (v. 40). Markus Steen från Plockhugget föreläser och svarar på frågor om det naturnära skogsbruket. Plockhugget är en organisation som förmedlar virke med bra kvalite och spårbarhet, bättre ekonomi för enskilda skogsägare samt för vackra och mångfaldsrika skogar. Ingen […]

Läs mer

Hållbarhetsvecka i Mönsterås

Foto på Garnlav i skogen med människor

Föreläsning den 6 okt. om hyggesfritt skogsbruk! Stranda natur ska vara med på Hållbarhetsveckan som Mönsterås kommun arrangerar den 4-10 oktober 2021. Stranda natur kommer att arrangera en föreläsning om hållbart skogsbruk onsdagen den 6 okt. kl 18.30 på Biblioteket i Mönsterås. Föreläsare är Markus Steen från Plockhugget. (https://plockhugget.se/)  

Läs mer

Bevara skogen i Timmernabben!

Foto på fin tallskog och blåbärsris.

Stranda natur tillsammans med Timmernabbens samhällsförening har gjort en skrivelse till Mönsterås kommun att man ska gynna och bevara för friluftsliv och natur i tätortsnära skogar. Vid upptäckt att ett skogsområde  vid Danska varvet/Gissemåla i Timmernabben var avverkningsanmält lämnades förslaget om att låta den fina skogen med naturstigar få vara kvar. Det återstår nu att […]

Läs mer

Skogsträff med Steve Dauer

Vi var 22 st som träffades i nordvästra delen av länet där skogsekologen och artexperten Steve Dauer visade höga naturvärden och flera rödlistade arter. Steve berättade också mycket om skogsbruket i Sverige som har mycket att önska när det gäller bevarande av biologisk mångfald.

Läs mer

Lyckad skogsvandring

Foto på medlemmar i naturskyddsföreningen som mäter omkretsen på en stor tall.

Strömsrums gårds marker öster om nedre Alsterån undersöktes lördagen den 22 maj. Det var många deltagare som slöt upp för att titta på fjärilar, fåglar och en riktigt stor tall. Vi fick också veta en del om Strömsrums gård av Lars Engström. Bland fåglarna hördes bl.a. mindre flugsnappare och halsbandflugsnappare.

Läs mer

Skogsvandring 22 maj!

Foto på knappt utslagna backsippor

En skogsvandring kommer att genomföras lördagen den 22 maj kl 10 vid Strömsrums gård, Ålem. Samling strax väster om bron. Vi kommer inte att gå den ”vanliga” leden utan vandringen kommer den här gången att gå genom gården och en bit på Skuteholmsvägen för att sedan vika av söderut och ner mot ån från östra […]

Läs mer

Årsmötet avklarat!

Trots ett märkligt år med pandemi redogjorde ordförande Renate Foks om 2 protokollförda sammanträden, representation av kretsen i Länsförbundet samt samarbete med andra aktörer. Arbete vid Guttorpsstugan har också genomförts. Linda Kinnander redogjorde för ekonomin där det inte varit stora förändringar. Delvis nya styrelsen kan ses här under fliken styrelsen. Några aktiviteter kan komma att […]

Läs mer