Naturbloggen

181216 Håkan Johansson

Salskrakarna på plats i Mönsteråsviken.

Salskrakar

Foto: Håkan Johansson