Naturbloggen

200125 Håkan Johansson

Från utsiktstornet uppe på Kevershäll utanför Mönsterås har man god utsikt österut med Öland i bakgrunden.

Foto tagen genom tubkikare föreställande Mönsterås kyrka och med Öland i bakgrunden.

Foto: Håkan Johansson (Mobiltelefon genom tubkikare)